Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

ISBN-10: 9144054114

ISBN-13: 9789144054117

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och enterprise. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read Online or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar medicine books

Get Transforming the Patient Experience: A New Paradigm for PDF

This booklet presents an organizational version of the typical floor had to increase sufferer care and adapt to today’s healthcare atmosphere. the connection among a clinic CEO and a common general practitioner and the way they aligned, prompted and partnered with physicians to alter the tradition of a health facility and enforce sufferer orientated structures is the fundamental component of this article.

Read e-book online Electronic Medical Records: A Practical Guide for Primary PDF

Medical professional adoption of digital scientific files (EMRs) has develop into a countrywide precedence. it's stated that EMRs have the capability to tremendously increase sufferer care, to supply the information wanted for more suitable inhabitants administration and caliber insurance of either somebody practice’s sufferers in addition to sufferers of enormous future health care platforms, and the aptitude to create efficiencies that permit physicians to supply this greater care at a much lower price than at this time.

Qingming Luo, Lin Z. Li, David K. Harrison, Hua Shi, Duane's Oxygen Transport to Tissue XXXVIII PDF

This ebook comprises the refereed contributions from the forty third annual assembly of ISOTT. the once a year conferences of ISOTT collect scientists from numerous fields (medicine, body structure, arithmetic, biology, chemistry, physics, engineering, and so forth. ) in a distinct foreign discussion board. ISOTT meetings are a spot the place an environment of interplay is created, the place many questions are requested after each one presentation and energetic discussions ensue at a excessive medical point.

Extra resources for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Example text

Makten råder även över attityder och förhållningssätt, och bestämmer på så sätt vilka normerna i samhället ska vara. (Wikipedia, 2009) Tradition är latin och betyder "överlämnande". Ordets vanligare betydelse är att det betecknar en gammal sed eller bruk i ett samhälle, eller delar av ett samhälle, som förs vidare från generation till generation. Enskilda traditioner har en tendens att långsamt ändras över tiden, som en följd av att samhället förändras. (Wikipedia, 2009) Ritual formbunden och institutionaliserad handling med symbolisk innebörd, särskilt i kulten och i traditionella högtider.

R 1850 fanns det en halv miljon ogifta kvinnor i Sverige, av dessa var 400 ooo pigor, bland annat sköterskepigor och sjukpigor. De arbetade på de institutioner där de sjuka i städernas växande befolkning fick en nödtorftig vård och behandling. Den industriella revolutionen påverkade även de borgerliga hemmen. För att sköta hemmet krävdes inte längre så många kvinnor, och döttrarna i de mer bemedlade familjerna fann att de inte längre var behövda på samma sätt som tidigare. Samtidigt med detta startade rörelser för kvinnlig frigörelse, ett exem­ pel var Blåstrumporna som bildats av kvinnor från engelsk överklass.

Uppsala univer­ sitet Lilja Andersson, P. (2007). Vägar genom sjuksköterskeutbildningen - studenters berättelser. (Akad. ). Lärarutbildningen Malmö högskola. Lindgren, G. (1999). Klass, kön och kirurgi: relationer bland vårdpersonal i orga­ nisationsförändringar. Malmö: Liber. Määttä, S. & Segesten, K. (red). (2007). Vårdens språk. Stockholm: Liber. C FÖRFATTARNA O C H s T U D E N T L I T T E R A T U R 37 I be åtel ELISA As t god Ur . Detta k var är u kunska sätt ha1 scenen· Män ni nelse, ' det.

Download PDF sample

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl


by Ronald
4.4

Rated 5.00 of 5 – based on 14 votes